การให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.

การให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.

15 ก.ย. 2564

676 view
การให้บริการรับรองเอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.
 
"กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ"
 
1. การจองคิวออนไลน์
- กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการรับรองเอกสารที่ https://forms.gle/e3yKC9ihGgSz67Nu8 หรือสแกนรหัสคิวอาร์
2. การแจ้งผลการนัดหมาย
- เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดนัดหมายวันเข้ารับบริการทางอีเมล ภายใน 2-3 วันทำการ
3. ติดต่อสอบถาม/ ตรวจสอบการรับรองเอกสาร
- โทร. 02-103-1631 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
 
Legalization Office at MRT Khlong Toei will be open from 16th September 2021 onwards, Monday to Friday, form 08.30-15.00 hrs.
 
"By Appointment Only"
 
Online application for legalization services
1. Fill on an online application form at https://forms.gle/e3yKC9ihGgSz67Nu8 or scan QR code
2. Appointment confirmation will be sent to your e-mail within 2-3 working days.
3. For more information or inquiries, please contact 02-103-1631 Monday-Friday from 09.00-12.00 hrs. and 13.00-15.00 hrs.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ