การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2565

| 838 view
ประกาศกรมการกงสุล : การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ
 
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 
     - สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ศรีนครินทร์ 📍
- สำนักงานหนังสือเดินทางฯ มีนบุรี 📍
 
ปรับเวลาให้บริการเป็น “08.30 - 16.30 น.”
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 
 
 
สำหรับการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางอื่น ๆ ทั่วประเทศ
สามารถตรวจสอบได้ตามภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่างนะคะ
 
ทั้งนี้ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ดังนี้
📌 ทำหนังสือเดินทาง ที่ www.qpassport.in.th
📌 รับรองเอกสาร (กรมการกงสุล/ MRT คลองเตย/ เชียงใหม่/ ภูเก็ต) ที่ https://qlegal.consular.go.th

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ