การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

4 ต.ค. 2564

1,840 view
ประกาศกรมการกงสุล: การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)
 
กรุณาจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนมารับบริการ
 
- บริการ "ทำหนังสือเดินทาง" ทั่วประเทศ จองคิวออนไลน์ผ่าน www.qpassport.in.th
- บริการ "รับรองเอกสาร" ที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ จองคิวออนไลน์ผ่าน https://qlegal.consular.go.th
 
(สถานะ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ