การให้บริการของกรมการกงสุล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. ตามมาตรการของ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การให้บริการของกรมการกงสุล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. ตามมาตรการของ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

24 ส.ค. 2564

3,737 view

ประกาศกรมการกงสุล: การให้บริการของกรมการกงสุล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. ตามมาตรการของ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

"กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนมารับบริการ"

1. หนังสือเดินทาง
1.1 บริการทำหนังสือเดินทาง (จองคิวออนไลน์)
- ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เปิดนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านระบบคิวออนไลน์ที่ www.qpassport.in.th
- สำหรับท่านที่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/36KkkOQ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อยืนยันการนัดหมาย โดยท่านไม่จำเป็นต้องจองคิวออนไลน์อีก
1.2 บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทาง
- คัดประวัติหรือบันทึกแก้ไขหนังสือเดินทาง โปรดนัดหมายเข้ารับบริการ อีเมล 100.bookingthailand@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 09-3010-5248
- ตรวจสอบประวัติ โปรดนัดหมายเข้ารับบริการ โทร. 02-981-7272 หรือ 02-575-1031 หรือ อีเมล thaipass@mfa.mail.go.th
1.3 สอบถามเพิ่มเติม
- สายด่วน โทร. 08-0913-2278 และ 09-3010-5248 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ สาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังปิดให้บริการชั่วคราว

2. การรับรองเอกสาร
2.1 บริการรับรองเอกสาร
- กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ https://bit.ly/2VVu2LX เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
2.2 สอบถาม/ ตรวจสอบการรับรองเอกสาร
- สายด่วน โทร. 02-575-1055 และ 02-575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

ทั้งนี้ สามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ดังเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ