การให้ความช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

การให้ความช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564

20 เม.ย. 2564

551 view

การให้ความช่วยเหลือคนไทยเดินทางกลับประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564


#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #โควิด๑๙ #เดินทางเข้าไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ