การแถลงข่าวรอบพิเศษ "Thailand Pass กับการเดินทางเข้าประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศ" (Bilingual Presentation)

การแถลงข่าวรอบพิเศษ "Thailand Pass กับการเดินทางเข้าประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศ" (Bilingual Presentation)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 22,376 view

การแถลงข่าวรอบพิเศษ "Thailand Pass กับการเดินทางเข้าประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศ" (Bilingual Presentation)

โดย: 1) ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
       2) นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล
ดำเนินรายการโดย: นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
 
A special press briefing on "Thailand Pass and entry requirements for Thailand after the reopening of the country" by:
- Dr. Supot Tiarawut, President and CEO, Digital Government Development Agency;
- Mr. Chaturon Chaiyakam, Deputy Director-General, Department of Consular Affairs;
The programme will be moderated by Mr. Tanee Sangrat, Director-General, Department of Information, and Spokesperson of the Foreign Ministry.

วิดีโอประกอบ

Thailand Pass กับการเดินทางเข้าประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศ