การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

30 ส.ค. 2564

2,072 view
ประกาศกรมการกงสุล: การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
(สถานะ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ