การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

13 ก.ย. 2564

1,122 view
ประกาศกรมการกงสุล: การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 
กรุณาจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนมารับบริการ
 
บริการทำหนังสือเดินทาง (จองคิวออนไลน์)
1. จองคิวออนไลน์นัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางผ่าน www.qpassport.in.th
2. สามารถ "เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่" ที่จะเข้ารับบริการทำหน้งสือเดินทาง โดยไปที่ "ข้อมูลบัญชี" เลือก "หนังสือเดินทาง" เลือก "รายละเอียด" เลือก "เปลี่ยนแปลงข้อมูล" เลือก "ข้อมูลการเข้ารับบริการ" และเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
3. สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน โทร. 08-0913-2278 และ 09-3010-5248 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
 
บริการรับรองเอกสาร (กรอกแบบฟอร์มออนไลน์)
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการรับรองเอกสาร
- กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/2VVu2LX
- สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/e3yKC9ihGgSz67Nu8
เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
2. สอบถาม/ ตรวจสอบการรับรองเอกสาร
- กรมการงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สายด่วน โทร. 02-575-1055 และ 02-575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
- สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สายด่วน โทร. 02-103-1631 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
 
สถานะ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ