การเตรียมการและการประสานความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน “ภารกิจการนำคนไทยออกจากพื้นที่แผ่นดินไหวในตุรกีกลับประเทศไทย”

การเตรียมการและการประสานความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน “ภารกิจการนำคนไทยออกจากพื้นที่แผ่นดินไหวในตุรกีกลับประเทศไทย”

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2566

| 1,467 view

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย: 14 กุมภาพันธ์ 2566

การเตรียมการและการประสานความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน “ภารกิจการนำคนไทยออกจากพื้นที่แผ่นดินไหวในตุรกีกลับประเทศไทย”


รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ