การเดินทางเข้าสหรัฐฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

การเดินทางเข้าสหรัฐฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

19 ต.ค. 2563

607 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : การเดินทางเข้าสหรัฐฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 🗽
ขอให้เดินทางปลอดภัย ควรตรวจสอบข้อมูลตามคำแนะนำทุกครั้งก่อนเดินทางนะค้า

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ