การเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

การเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 15,102 view
การเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)
ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

----------------------------------------

Travelling to Thailand (from 1 October 2022 onwards)
Passengers will no longer be required to present COVID-19 related documents such as the certificate of vaccination
and COVID-19 test result upon arrival in Thailand.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ