การเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ศอ.บต.

การเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ศอ.บต.

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 1,084 view
การเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ศอ.บต.

       เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และนางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ นำคณะจากกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) โดยมีนางสาวเกษร บุญถนอม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. จากกรมบัญชีกลาง และนายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. จากกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย

       ในโอกาสนี้ ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และกรมการกงสุลในการยกระดับการให้บริการประชาชน การส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และบูรณาการการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำว่างานบริการของกรมการกงสุลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งได้แสดงความชื่นชมบทบาทของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ยะลา ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ