ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 91,961 view
ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ✈️
 
สถานะข้อมูล 15 พฤศจิกายน 2564
Status as of 15 Nov 2021
 
🔵 การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด)
🔵 การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox)ในประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด)
🔵 การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine)

📌 ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยตามภาพด้านล่าง
 
 
เอกสารแนบเพิ่มเติมท้ายประกาศ (Learn more steps as pictures below.)
  • 63 List of eligible countries territories (TH./EN.)
  • Infographics เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยการยกเว้นการกักตัว (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด)
  • Infographics: Alternative Quarantine - AQ (for travellers who are not fully vaccinated)
  • Infographics เรื่อง การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox) ในประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด)
  • Infographics: Sandbox Areas (for travellers who are fully vaccinated)
  • Infographics เรื่อง การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว Exemtion from Quarantine (Test and Go) (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/ พื้นที่ต้นทางที่กำหนด)
  • Infographics: Exemtion from Quarantine (Test and Go) for travellers form eligible countries/ territories (for Non-Thai Nationals)
——————————————————————
Easy steps to register on "THAILAND PASS"
and the infographic of 3 entry schemes into the Kingdom of Thailand after 1 November 2021; namely
1️⃣ Exemption from Quarantine with conditions (Test and Go)
2️⃣ Sandbox Areas
3️⃣ Alternative Quarantine - AQ
📌 Learn more steps as pictures below.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

List_of_eligible_countries_territories_(subject_to_change).pdf