ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 1,163 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

                        

                   ด้วยกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

1.2 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน


กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

                   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 17 มีนาคม 2566 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่vปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33422, 33405 ในวันและเวลาราชการ

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_นักเทคนิคฯ.pdf
ใบสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_2.doc