การยื่นคำขอทำหนังสือเดินทางทูตและราชการ สามารถยื่นคำร้องได้แล้วตั้งแต่วันนี้

การยื่นคำขอทำหนังสือเดินทางทูตและราชการ สามารถยื่นคำร้องได้แล้วตั้งแต่วันนี้

16 ก.ย. 2563

907 view

ประกาศกรมการกงสุล : การยื่นคำขอทำหนังสือเดินทางทูตและราชการ สามารถยื่นคำร้องได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

#Passport #กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ