การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกงสุล

การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

| 296 view
       การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกงสุล

       เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สวิตเซอร์แลนด์ (Consular Consultation) ครั้งที่ 1 ร่วมกับนายโยฮันเนส มัทยาสซี (Mr. Johannes Matyassy) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมการกงสุลสวิตเซอร์แลนด์
       
       ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการบริการด้านกงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทย รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครกงสุลในสวิตเซอร์แลนด์ที่สนับสนุนภารกิจการคุ้มครองดูแลคนไทยที่พำนักในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือด้านความร่วมมือในประเด็นการตรวจลงตราฯ และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวสวิสในประเทศไทย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกงสุลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ