การประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์

การประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์

21 ต.ค. 2563

804 view
การประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายนฤชัย นินนาท ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายบันเทิง เมฆฉาย ผู้จัดการฝ่ายพิธีการบิน ผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้เชิญสายการบินต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยและคนต่างชาติตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) และสายการบินทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วม จำนวน 84 สายการบิน
ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้แทนสายการบินสอบถามข้อสงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ คาดว่าการให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ