การตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา

การตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 1,074 view
การตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา

      เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และนางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา โดยได้พบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน มอบนโยบายและสั่งการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการในปริมาณมากขึ้น สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของไทย

      ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำกับนายอัซมัน แตเปาะ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
      “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ