การตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา

การตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 93 view
การตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา

       เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และนางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการกงสุล เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา โดยได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการหนังสือเดินทางและการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ประชาชนเริ่มมาใช้บริการจำนวนมากขึ้น เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.สงขลา ได้ดำเนินการรับรองนิติกรณ์เอกสารร่วมกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ภูเก็ตตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นมา

       ในโอกาสนี้ รองอธิบดีฯ ได้กำชับกับนายวิชชเยนทร์ สุรพลพิเชฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานฯ และทีมงาน ถึงการบริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจทีมงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการทำงานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคหลังโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ