การจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการรับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:00 น.

การจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการรับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:00 น.

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 256,403 view

การจองคิวออนไลน์เพื่อรับบริการรับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 15:00 น.

"กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น"

1. การจองคิวออนไลน์
- จองคิวออนไลน์สำหรับงานรับรองนิติกรณ์เอกสารผ่าน https://qlegal.consular.go.th    

2. การแจ้งผลการนัดหมาย
- ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการนัดหมายและรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่

3. สอบถาม/ ตรวจสอบการรับรองเอกสาร
- กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการงกสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. 02-575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
- สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย โทร. 02-103-1631 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
- สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ โทร. 053-112-748 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ