กลับมาอีกครั้งที่ จังหวัดสระแก้ว กรมการกงสุลสัญจร "ทำพาสปอร์ต"

กลับมาอีกครั้งที่ จังหวัดสระแก้ว กรมการกงสุลสัญจร "ทำพาสปอร์ต"

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

| 356 view
กลับมาอีกครั้งที่ จังหวัดสระแก้ว กรมการกงสุลสัญจร "ทำพาสปอร์ต"
ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

จัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ต @สระแก้ว📍
ในวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2565 ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ และ
วันที่ 4 - 6 ก.ค. 2565 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ให้บริการเวลา 08.00 - 16.30 น.

📌Walk-in มาทำเล่มได้เลย ไม่ต้องจองคิว
ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารที่ต้องใช้และเตรียมมาให้พร้อม
โดยสแกนได้จาก QR Code ด้านล่าง แล้วพบกันนะคะ...
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ