กระทรวงการต่างประเทศร่วมถอดประสบการณ์รับคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่น

กระทรวงการต่างประเทศร่วมถอดประสบการณ์รับคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่น

26 ส.ค. 2563

6,551 view

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ พร้อมด้วยนายพนา สถิตย์ศาสตร์ นักการทูตชำนาญการ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาในหัวข้อ “คนไทยไม่ทิ้งกัน - ประสบการณ์รับคนไทยกลับจากต่างประเทศ ได้เล่าประสบการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน”


โดยการเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นที่โรงแรม A One เดอะ รอยัล ครูส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลจากทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมกว่า 200 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ