กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 1,260 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ