กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

10 ม.ค. 2565

164 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ