“กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร และ MBK Center จับมือกันครั้งแรก เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน”

“กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร และ MBK Center จับมือกันครั้งแรก เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน”

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ย. 2565

| 2,875 view
 
“กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร และ MBK Center จับมือกันครั้งแรก เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน”

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.19 น. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล นางมาศวัลย์
ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โซน A เพื่อให้บริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว

      นับเป็นครั้งแรกที่กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้า MBK Center จับมือกันเปิดให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วยบริการหนังสือเดินทางและการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกรมการกงสุล งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนราษฎรของสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด

💥
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จุดบริการด่วนมหานครจะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 19.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์

💥
ในช่วงวันที่ 9 - 30 กันยายน ๒๕๖๕ บริการหนังสือเดินทางจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. และบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด

💥
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2655 เป็นต้นไป บริการหนังสือเดินทางจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดที่ราชการกำหนด
 

      นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล เน้นย้ำงานบริการประชาชนซึ่งเป็นหัวใจของกรมการกงสุลตามแนวทาง “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” ทำให้กรมการกงสุลได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมุ่งพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน เป็นแห่งแรกที่ให้บริการรับคำร้องแบบบริการด้วยตนเองผ่านเครื่อง Kiosk ซึ่งมีจุดเด่นที่กล้องถ่ายภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจที่สามารถเลือกภาพถ่ายใบหน้าที่จะปรากฏในหนังสือเดินทางได้ตามชอบ คุณภาพกล้องและการจัดแสงไฟทำให้ได้ภาพใบหน้าที่ดูดีสำหรับหนังสือเดินทางสำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแนะนำการใช้งานและทำความสะอาดเครื่อง Kiosk ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าบริการไปรษณีย์ที่เครื่อง Kiosk นับเป็นนวัตกรรมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวในเดือนตุลาคมนี้ และเป็นสำนักงานฯ แห่งแรกที่เปิดให้บริการในวันเสาร์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 และต่อไปจะเปิดให้บริการทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก จะเห็นได้จากจำนวนผู้มารับบริการหนังสือเดินทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประมาณ 1,800 คน/วัน โดยสำนักงานฯ สามารถรองรับการให้บริการได้ 2,000 คนต่อวัน ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการควรจองคิวออนไลน์มาล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ ไม่ต้องรอนาน

      นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวว่าสำนักงานเขตปทุมวัน ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการให้บริการประชาชน เน้นการให้บริการเชิงรุก สะดวก รวดเร็ว และประชาชนเกิดความพึงพอใจ โดยมีการเปิดศูนย์ย่อยให้บริการนอกสำนักงานเขตทั้งหมด 4 แห่งในพื้นที่ โดยในจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน มีความพิเศษกว่าจุดบริการอื่นๆ คือ ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี คัดรับรองสำเนาเอกสารฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีในฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้สามารถติดต่อรับบริการได้ในช่วงนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด นักขัตฤกษ์ โดยผู้รับบริการยังสามารถจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น BMAQ เพื่อเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอนาน

      นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้ครบในที่เดียว (One Stop shopping & Service) และความพร้อมของทำเลที่ตั้งอยู่ติดรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับกรมการกงสุล และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ถือเป็นการยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร ขยายความร่วมมือจากที่ได้ร่วมกันจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

**จองคิวออนไลน์ทำหนังสือเดินทางได้ที่ https://www.qpassport.in.th และจองคิวออนไลน์เพื่อรับรองนิติกรณ์เอกสารได้ที่ https://qlegal.consular.go.th/

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ