กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จับมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับบริการด้านนิติกรณ์เอกสาร

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จับมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับบริการด้านนิติกรณ์เอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 1,549 view
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จับมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับบริการด้านนิติกรณ์เอกสาร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ร่วมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 5 Zone A

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่ให้ความร่วมมือด้านการนิติกรณ์เอกสารด้วยดีกับกระทรวงการต่างประเทศกว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานฯ ดังกล่าว

ในโอกาสนี้ นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในการเปิดให้บริการสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ของสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของลูกค้าในที่เดียว (One Stop Shopping & Service) ด้วยความพร้อมของทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ

อธิบดีกรมการกงสุลได้กล่าวเปิดสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน พร้อมเน้นย้ำการพัฒนาและยกระดับการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง โดยกล่าวถึงการพัฒนาระบบนิติกรณ์เอกสารแบบใหม่ ซึ่งประชาชนสามารถยื่นขอรับบริการนิติกรณ์เอกสาร โดยไม่ต้องกรอกคำร้องในแบบฟอร์มกระดาษ หรือ paperless เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-signature บนแผ่นปะนิติกรณ์ที่มี QR Code ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรณ์เอกสาร โดยหน่วยงานปลายทางสามารถตรวจสอบได้เอง นอกจากนี้ บนแผ่นปะยังมี Hologram เพื่อป้องกันการปลอมแปลงด้วย ซึ่งการพัฒนาระบบนิติกรณ์เอกสารแบบใหม่จะเป็นการกรุยทางให้ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา Apostille ต่อไป

ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศยังขยายงานสัญชาติและนิติกรณ์ ไปยังส่วนภูมิภาค และในจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มเติม ล่าสุด ที่เมืองพัทยา ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นอกเหนือจากที่เปิดให้บริการแล้วที่ในสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี สงขลา และภูเก็ต การเปิดสำนักงานสัญชาติฯ ปทุมวัน สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการประชาชนในลักษณะ one stop service

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ย้ำถึงความร่วมมือระหว่างกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศกับกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงบริการของภาครัฐเช่นเดียวกัน กรุงเทพมหานครก็มีสำนักงานย่อยเพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรในบริเวณเดียวกันด้วย ซึ่งเป็นหัวใจและการผนึกความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและกรุงเทพมหานครในการยกระดับงานบริการประชาชน

การเปิดสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน เพื่อให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และมีบูรณาการในลักษณะ one stop service เนื่องจากสำนักงานสัญชาติฯ ปทุมวัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งให้สำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อเปิดเป็นจุดด่วนมหานคร ให้บริการงานทะเบียนบัตรประชาชน และงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน
______________________

Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs strengthens cooperation with the public and private sector to notch up legalization service

On 1 March 2023, Mr. Rooge Thammongkol, Director- General of the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Mr. Chadchart Sittipunt, Governor of Bangkok, and Mr. Sompol Tripopnart, Chief Shopping Center Business Officer, MBK Public Company Limited, co-presided over the inaugural ceremony of the Legalization Office, Pathum Wan, at MBK Center. Over 50 representatives from foreign missions in Bangkok as well as relevant Thai agencies were in attendance.

Mr. Sompol Tripopnart welcomed all participants and was pleased with the close cooperation with the Department of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs and Bangkok Metropolitan Administration in providing legalization service to the public. This is in line with MBK Center’s so-called “One Stop Shopping & Service” to customers, thanks to its prime location in Bangkok.

Director- General Rooge Thammongkol opened the new Office and reiterated that the Ministry of Foreign Affairs has developed and launched the pilot legalization system in parallel with the existing service. The advantages of this new system is that it is a paperless application, as the people can apply for the legalization of documents without having to fill out any paper forms. The system itself provides a convenient electronic signature system or e-signature on legal documents with a QR code for authentication. Meanwhile, the documents to be legalized can be easily verified by any competent authorities, with a hologram on the sticker to prevent forgery. Furthermore, the Ministry is committed to improving and expanding our services to cover more offices in other provinces nationwide, making it easier and more convenient for the people to access government services. In addition, the development of the new legalization system will pave the way for Thailand’s accession to Apostille Convention which would help cut down sophisticated legalization process.

Therefore, the opening of Legalization Office, Pathum Wan, today is a one-stop service destination for legalization service, and can be seen not only as an elevation of and commitment to the policy of “Public Diplomacy”. It also reflects the strong cooperation between the public and private sectors such as the Department of Consular Affairs, Bangkok Metropolitan Administration and MBK Center.
The Governor of Bangkok expressed heartfelt congratulations on the opening of the new legalization office at MBK Center. He reiterated that this will further strengthen the collaboration between the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Bangkok Metropolitan Administration (BMA). This reflects both agencies’ commitment to the public service which is the heart of our policy. BMA itself has also provided civil registration documents and other relevant services to further compliment the Ministry’s work.

The opening of the Legalization Office in Pathum Wan, which has started providing legalization service since 1 March 2023, is a great public service through a one-stop service destination for government services, as the Passport Office and Bangkok Express Service, providing ID registration and extracts of civil registration documents, are also located in the same area.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ