กรมการกงสุลเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่ที่นครศรีธรรมราช

กรมการกงสุลเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่ที่นครศรีธรรมราช

1 ก.ย. 2563

2,789 view
กรมการกงสุลเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่ที่นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ