“กรมการกงสุลสัญจร” ล่องใต้ไป “กระบี่” 25-29 เมษายน 2565

“กรมการกงสุลสัญจร” ล่องใต้ไป “กระบี่” 25-29 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2565

| 133 view
     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล นำทีมกองหนังสือเดินทาง จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่บริการประชาชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ. กระบี่ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ. กระบี่ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงาน

    บริการทำพาสปอร์ตในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเพื่อประชาชนในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก อบจ. กระบี่ โดยมีประชาชนมารับบริการรวมทั้งสิ้น 2,377 คน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ