"กรมการกงสุลสัญจร ล่องใต้ไปปัตตานี”

"กรมการกงสุลสัญจร ล่องใต้ไปปัตตานี”

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ส.ค. 2565

| 582 view
     “กรมการกงสุลสัญจร ล่องใต้ไปปัตตานี”
 
     กรมการกงสุลได้จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ระหว่าง 18-20 ก.ค. 65 ณ รร. สาธิตวิทยาการอิสลาม จ.ปัตตานี โดยนายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีฯ นำทีม จนท. จากส่วนกลางและ สนง. หนังสือเดินทางฯ ยะลา ให้บริการทำพาสปอร์ต ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม มีประชาชนมารับบริการมากกว่า 1,000 คน/วัน นอกจากนี้ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศึกษาและทำงานต่างประเทศ และงานทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว นับเป็นบริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวปัตตานีตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

      ในวันที่ 20 ก.ค. 65 กรมการกงสุลได้จัดบรรยาย “การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศและงานบริการของกองสัญชาติและนิติกรณ์” เกี่ยวกับการดูแลคนไทยในต่างแดน การเตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสารเพื่อไปศึกษาต่อ การเตรียมสัญญาจ้างงาน และงานบริการด้านการรับรองเอกสารและงานทะเบียน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้สนใจจะเดินทางไปศึกษาต่อหรือไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่กลุ่มนักศึกษาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ