“กรมการกงสุลสัญจร” ณ จังหวัดสระแก้ว

“กรมการกงสุลสัญจร” ณ จังหวัดสระแก้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ค. 2565

| 827 view
“กรมการกงสุลสัญจร” ณ จังหวัดสระแก้ว

        นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล นำทีมเจ้าหน้าที่จัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ “กรมการกงสุลสัญจร” โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ช่วงเพื่อเข้าถึงพี่น้องชาวสระแก้วในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ (1) วันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 65 ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ และ (2) วันที่ 4 – 6 ก.ค. 65 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่และการสนับสนุนต่าง ๆ จากจังหวัดสระแก้ว ซึ่งนายชนาธิป โคกมณี นายเภออรัญประเทศ และนางอำภา บรรณสาร ปลัดอำเภออาวุโส พร้อมด้วยนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว มาตรวจเยี่ยมการให้บริการและให้กำลังใจแก่ทีมงานด้วย

        การจัดหน่วยบริการครั้งนี้เป็นแบบครบวงจร (One-Stop Service) ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง และคลินิกให้คำปรึกษาด้านงานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศและงานทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม โดยมีประชาชนมาขอรับบริการมากกว่า 4,700 ราย (ที่อำเภออรัญประเทศมากกว่า 2,700 ราย และอำเภอเมืองมากกว่า 2,000 ราย) ซึ่งผู้รับบริการล้วนชื่นชมบริการหนังสือเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์จากคลินิกให้คำปรึกษาด้านงานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศและงานสัญชาติและนิติกรณ์ด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ