กรมการกงสุลสัญจร มอบบริการดีๆ แก่พี่น้อง จังหวัดปัตตานี

กรมการกงสุลสัญจร มอบบริการดีๆ แก่พี่น้อง จังหวัดปัตตานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 956 view
กรมการกงสุลสัญจร มอบบริการดีๆ แก่พี่น้อง จังหวัดปัตตานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

จัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ต @ปัตตานี
ในวันที่ 18 - 20 ก.ค. 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ชั้น 2 อาคาร 45 โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

*Walk-in มาทำเล่มได้เลย ไม่ต้องจองคิว
ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารที่ต้องใช้และเตรียมมาให้พร้อม
โดยสแกนได้จาก QR Code ด้านล่าง แล้วพบกันนะคะ...

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ