กรมการกงสุลสัญจร กลับมาอีกครั้งที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กรมการกงสุลสัญจร กลับมาอีกครั้งที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 1,794 view
กรมการกงสุลสัญจร กลับมาอีกครั้งที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จัดหน่วยบริการ "ทำพาสปอร์ต"
ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน

📌 Walk-in มาทำเล่มได้เลย ไม่ต้องจองคิว
ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารที่ต้องใช้และเตรียมมาให้พร้อม
โดยสแกนได้จาก QR Code ด้านล่าง
แล้วพบกันนะคะ...
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ