กรมการกงสุลร่วมโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

กรมการกงสุลร่วมโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

21 พ.ย. 2564

817 view
กรมการกงสุลร่วมโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน
 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และนางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ เลขานุการกรม เป็นตัวแทนกรมการกงสุลเข้าร่วมโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด
 
โครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะที่ผู้รับซื้อรายย่อยไม่รับซื้อ หรือขยะพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ อาทิ บรรจุภัณฑ์ฟอยล์ กล่องโฟม ภาชนะเมลามีน ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารแห้ง ยาหมดอายุ ยางรถยนต์ เสื้อผ้าเก่า ฯลฯ และส่งมอบขยะนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงต่อไป
 
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะที่บ่อฝังกลบ ยังเป็นการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ