กรมการกงสุลนำทีมเยือนสิงคโปร์ ในภารกิจด้านหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุลนำทีมเยือนสิงคโปร์ ในภารกิจด้านหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2565

| 497 view
 
     เมื่อวันที่ 2-5 มิถุนายน 2565 นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล นำทีมเยือนสิงคโปร์ เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนางานหนังสือเดินทางโดยพบหารือกับนาง Cora Chen รองผู้บัญชาการ Immigration and Checkpoints Authority ของสิงคโปร์ ซึ่งได้แบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาบริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางในการพัฒนาไปสู่หนังสือเดินทางดิจิทัล และการบริหารงานพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว

     ในโอกาสนี้ รองอธิบดีฯ ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ซึ่งเปิดให้บริการเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดยาว 3-5 มิถุนายน 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ที่จำเป็นต้องเดินทางหรือต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อขยายระยะเวลาพำนัก โดยมีผู้มารับบริการ 449 คนตลอด 3 วัน นับเป็นอีกหนึ่งบริการดี ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศดูแลชาวไทยในต่างประเทศตามนโยบาย "การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล"
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ