กรมการกงสุลปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564

กรมการกงสุลปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564

18 ก.ค. 2564

1,913 view
ประกาศกรมการกงสุล: กรมการกงสุลปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 ตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
ทั้งนี้ จะให้บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น!!
(อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
 
- หนังสือเดินทาง
1. บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
    1.1 ขอให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/36KkkOQ พร้อมระบุเหตุผล/ความจำเป็น และแสดงหลักฐานประกอบ
    1.2 เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านในโอกาสแรก เพื่อทำการนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
2. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-913-2278 และ 093-010-5248 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. หรืออีเมล passportbookingthailand@gmail.com
 
- การรับรองเอกสาร
1. บุคคลที่มีความจำเป็นต้องรับรองเอกสาร
    1.1 ขอให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/2VVu2LX พร้อมระบุเหตุผล/ความจำเป็น และแสดงหลักฐานประกอบ
    1.2 เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านในโอกาสแรก เพื่อทำการนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
2. สอบถาม/ตรวจสอบการรับรองเอกสาร ที่สายด่วน 0-2575-1055 และ 0-2575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น.
3. ในกรณีที่มารับรองเอกสารไว้แล้ว ก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อขอรับเอกสารตามวันที่นัดหมายได้ตามปกติ
 
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ