กต. เปิดค่ายเยาวชนไทยในต่างแดน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

กต. เปิดค่ายเยาวชนไทยในต่างแดน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,775 view

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ มอบหมายให้ นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนไปกล่าวเปิดค่ายเยาวชนไทยในต่างแดน จัดโดยโรงเรียน กอไก่ เพื่อเด็กไทย เมืองดึสเซลดอร์ฟ โดยความสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย ภาษาไทย รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยเกิดความรู้สึกผูกพัน รักและหวงแหนและภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย และเป็นรากฐานส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชุมชนไทยในสหพันธ์ฯ และประเทศไทยในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ 5S ของกระทรวงการต่างประเทศ ด้านการสร้างสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และยุทธศาสตร์การดูแลคนไทยในต่างประเทศของกรมการกงสุล 5H ความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชุมชนไทย (Harmony)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ