กต. จัดโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ณ ประเทศศรีลังกาและมัลดีฟส์

กต. จัดโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ณ ประเทศศรีลังกาและมัลดีฟส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 7,785 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ที่ประเทศศรีลังกาและมัลดีฟส์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง จิตแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต มาบรรยายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในการทำงานและการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยในศรีลังกา ซึ่งรวมถึงนักโทษไทยในศรีลังกาและคนไทยที่ทำงานในศรีลังกาและมัลดีฟส์

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ