กต.จัดงาน Thai Cuisine in the Garden ณ นครแวนคูเวอร์

กต.จัดงาน Thai Cuisine in the Garden ณ นครแวนคูเวอร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,006 view

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai Cuisine in the Garden ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความนิยมในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง โดยมีคณะกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ หรือผู้แทนในนครแวนคูเวอร์ อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส จีน คอสตาริกา ไซปรัส เยอรมัน อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย สโลวีเนีย รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนของแคนาดาที่เป็น Friends of Thailand และหุ้นส่วนในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคแคนาดาตะวันตก เข้าร่วมงานกว่า 100 คน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการประกอบอาหารไทย ได้แก่ ฉู่ฉี่กุ้ง และบัวลอยเผือก โดยอาจารย์จักราวุธ ภู่เสม และการสาธิตศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้แบบไทยโดย ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (มทร.) การนำเสนอเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยม อาทิ ส้มตำไทย คอหมูย่าง-น้ำจิ้มแจ่ว และข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น อีกทั้งในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดให้มีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยโดยคณะนักแสดงจากโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย
โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความชื่นชมในอาหารและศิลปวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลายของไทยให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ