ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Teams all Apps จำนวน ๑ license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์ขนของอาคารกรมการกงสุล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ติดฝาผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จำนวน 13 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 64 ถึง 16 มี.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการรับรองนิติกรณ์ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเครื่องใช้สำนักงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมและกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๗ และชั้น ๘ เพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.พ. 2564