ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมูลี่ปรับแสงอลูมิเนียม จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ค. 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

5 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) สำหรับระบบโทรศัพท์ VoIP อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาฯ อาคารกรมการกงสุล จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

5 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูพร้อมวงกบห้องรับแขก และห้องรับคำร้องสำหรับพระสงฆ์และนักบวชกองหนังสือเดินทาง ชั้น ๒ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มี.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องพนักงานขับรถยนต์ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ค. 2567