ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นอะคริลิคใสบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารกรมการกงสุล จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องสำหรับรับรองแขกที่มาติดต่อหารือข้อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.พ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับรองรับการให้บริการระบบ e-service ของกรมการกงสุล จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมิเตอร์น้ำของระบบระบายความร้อนภายในอาคารกรมการกงสุล จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ม.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานหนังสื่อเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักงานหนังสื่อเดินทางชั่วคราวขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานหนังสื่อเดินทางชั่วคราวบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ค. 2565