ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Port LAN สำหรับสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและรักษาระบบพื้นฐานห้อง Data Center กรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สำหรับรองรับให้บริการระบบ e-Server ของกรมการกงสุล จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับรับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จำนวน 13 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย-16 พ.ค. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการกรมการกงสุล ตั้งวันที่ 1 มิ.ย-30 ก.ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับห้องเช่าเทคนิค อาคารกรมการกงสุล เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เม.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนท่อเมนดับเพลิงรั่วซึมบริเวณห้องเครื่องจักรกล อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้งานภายในอาคารกรมการกงสุล จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ค. 2566