ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2567

ประการศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สำหรับรองรับการให้บริการระบบ e-Service ของกรมการกงสุล 12 เดือน (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับ

22 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับโดเมน comsular.go.th ระยะเวลา ๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายบอกทาง ภายในอาคารกรมการกงสุล พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนักงานขับรถ ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ต.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลายครุภัณฑ์ที่มีชั้นความลับ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ของกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน

12 ก.ย. 2566