ข่าว

ข่าว

ประกาศกรมการกงสุล

ตามที่กรมการกงสุลได้เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร นั้น บัดนี้ ได้ปิดรับสมัครตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้