สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2565 (จำแนกตามภูมิภาค) สถานะข้อมูล ณ ธันวาคม 2565

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2565 (จำแนกตามภูมิภาค) สถานะข้อมูล ณ ธันวาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 7,673 view

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2565 (จำแนกตามภูมิภาค) 

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

หมายเหตุ: สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2565 (จำแนกตามภูมิภาค) ไม่นับรวมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Hotline/ โทรศัพท์กลางและอีเมลของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก เนื่องจากเป็นเพียงการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอคำแนะนำ/ปรึกษา

(สถานะข้อมูล ณ ธันวาคม 2565)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ_(จำแนกตามภูมิภาค)_ประจำปี_2565_(สถานะ_ธันวาคม_2565)