ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (Travel Advisory)

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (Travel Advisory)

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ส.ค. 2565

| 42,077 view

TRAVEL ADVISORY

ข้อควรรู้/คำแนะนำก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

(สถานะข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)

แผนที่โลก-removebg-preview

ข้อควรรู้/ คำแนะนำก่อนเดินทางไปต่างประเทศในภาพรวม

   ข้อควรรู้/ คำแนะนำก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   การรับวัคซีนของคนต่างชาติในไทย (Registration for the FIRST dose of
   the COVID-19 vaccination for foreign residents)

   ข้อควรรู้/ คำแนะนำก่อนเดินทางไปต่างประเทศในกรณีทั่วไป

1. เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    จีน

   ญี่ปุ่น

   มาเลเซีย

   ลาว

   กัมพูชา

   เมียนมา

   บรูไน

  สิงคโปร์

   ไต้หวัน

  ฟิลิปปินส์

  เกาหลีใต้

2. อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

    สหรัฐอเมริกา

3. เอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง

   คำแนะนำ/ข้อควรรู้ภาพรวม

    อินเดีย

    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

    ศรีลังกา

    แทนซาเนีย

   โซมาเลีย

   คาซัคสถาน

  แอฟริกาใต้

  แซมเบีย

  กานา

  เคนยา

  บาห์เรน

4. ยุโรป

   คำแนะนำ/ข้อควรรู้ภาพรวม

   ตุรกี

    รัสเซีย

    สเปน

    สหราชอาณาจักร

   นอร์เวย์

    เช็ก

    อิตาลี

   เยอรมนี