ข้อควรรู้ในการเดินทางเข้า Samui Sandbox

ข้อควรรู้ในการเดินทางเข้า Samui Sandbox

12 ก.ค. 2564

2,278 view

Samui Plus

Below you will find
1. Infographic (Guidelines and Requirements)
2. List of eligible countries/territories
3. Samui Extra+ hotel list (For SHA+ please visit https://www.thailandsha.com/shalists/index?type=shaplus-SHA+Plus+%2B&province=84-Surat+Thani&keyword=)

ข้อมูลที่ควรรู้ ดังแนบ
1. อินโฟกราฟิก (คำแนะนำและเงื่อนไข)
2. รายชื่อประเทศ/พื้นที่ ที่ได้รับอนุญาต
3. รายชื่อโรงแรม Samui Extra+ (สำหรับ SHA+ กรุณาไปที่ https://www.thailandsha.com/shalists/index?type=shaplus-SHA+Plus+%2B&province=84-Surat+Thani&keyword=)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

List_Samui_Extra_Plus_Hotel_updated_11072021.pdf