ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

11 ส.ค. 2563

2,655 view

 

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ✈️

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ