เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียน Thailand Pass

เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียน Thailand Pass

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2565

| 1,115 view
Please be advised that the official website for Thailand Pass registration is tp.consular.go.th and that Thailand Pass takes 1-2 hours to process your application. Kindly refrain from registering on non-official websites as Thailand Pass could not be held responsible should you fail to receive your QR Code on time.


เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียน Thailand Pass คือ tp.consular.go.th เท่านั้น❗ โดยท่านจะได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังลงทะเบียนเสร็จ ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการลงทะเบียนในเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Thailand Pass
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ