เตือนคนไทยก่อนเดินทางไปแทนซาเนีย ในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เตือนคนไทยก่อนเดินทางไปแทนซาเนีย ในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 มี.ค. 2564

550 view

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : ✈️ เตือนคนไทย
ก่อนเดินทางไปแทนซาเนีย ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#อ่านสักนิดก่อนเดินทาง #กรมการกงสุล #คนแปลกหน้าที่ดูแลคุณ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ