อัพเดทมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด (ไม่รวมการเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox)

อัพเดทมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด (ไม่รวมการเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox)

9 ต.ค. 2564

5,521 view
อัพเดทมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด (ไม่รวมการเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนจะต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 7 หรือ 10 วัน ดังนี้

- กักตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- กักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน กรณีไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับแต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

   สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หากเดินทางเข้าประเทศไทยพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว อนุโลมให้กักตัว 7 วัน เหมือนกับผู้ปกครอง

   
เงื่อนไขการได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
1.ได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรองสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย
2.ได้รับวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มจากต่างบริษัทผู้ผลิต
3.ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
4.การหายจากโควิด-19 ร่วมกับการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ไม่นับเป็นการได้รับวัคซีนครบถ้วน ยกเว้น เป็นวัคซีน Janssen

*หมายเหตุ: ท่านที่จะเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และได้รับ COE เรียบร้อยก่อนวันที่ 28 กันยายน 2564 ยังสามารถใช้ COE ได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานการได้รับวัคซีน (หากมี) เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
   
   
ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หมายเลข 02-572-8442 ตลอด 24 ชม.

------------------------------------------

Latest on Thailand's Entry Regulation (For Alternative Quarantine Travellers)

From 1 October 2021, quarantine period is reduced from 14 days to 7 or 10 days for all air travellers. This applies to all travellers, regardless of their port of origin.

- Fully vaccinated travellers are eligible to 7-day quarantine. The travellers must complete their vaccination at least 14 days before departure from their port of origin.
- Unvaccinated or incomplete vaccination travellers are eligible for 10-day quarantine. This doesn’t apply to unvaccinated/incomplete vaccination children under 18-year old traveling with parents or guardian.

If the travellers has obtained COE issued before 1 October 2021 which identifying their period of quarantine for no less than 14 days, travellers shall prepare their original copy (or a print out of digital version) of Certificate of Vaccination to present upon arrival for Health Control officer consideration to reduce quarantine period.

List of accredited vaccines approved by WHO or the Ministry of Public Health of Thailand (as of 1 September 2021)
1. CoronaVac (2 doses)
2. AstraZeneca or Covishield made from SII (2 doses)
3. Pfizer – BioNTech COVID-19 vaccine or Comirnaty (2 doses)
4. Janssen or Janssen/Ad26.COV2.S (1 dose)
5. Moderna (2 doses)
6. Sinopharm vaccine or COVILO (2 doses)
7. Sputnik V (2 doses)

Learn more about requirement to enter Alternative Quarantine (AQ) for non-Thais as picture below. For more information from DCA Call Center (24 hours) at +662-572-8442
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ