อธิบดีกรมการกงสุลนำทีมบุคลากรกรมการกงสุลเยี่ยมชม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

อธิบดีกรมการกงสุลนำทีมบุคลากรกรมการกงสุลเยี่ยมชม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.พ. 2566

| 318 view
อธิบดีกรมการกงสุลนำทีมบุคลากรกรมการกงสุลเยี่ยมชม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล รองอธิบดีและขรก.กรม ไปศึกษาดูงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณกรนิศ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อการเป็นพันธมิตรและเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างกัน และจะส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาองค์กร ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ