หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี 2566

หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2566

| 662 view
หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี 2566
 
📖 พกไว้อุ่นใจ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 📖
 
📍สำหรับติดต่อสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ กรณีที่ประสบเหตุฉุกเฉินและนอกเวลาราชการ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ