ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล

26 ม.ค. 2564

1,417 view

เอกสารประกอบ

20210122174619505.pdf