ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

24 พ.ย. 2563

841 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการจัดจ้าง.pdf